Kariyer
Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri ve aynı zamanda en büyük çiftçi ailesi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin önderliğinde kurulan, çatı şirketimiz Tarım Kredi Holding’e bağlı şirketimizin en önemli sermayesi insan kaynağı olan şirketimizin temel hedefi;

Çiftçilerimizin doğal ürünlerini piyasa şartlarına karşı korumayı hedeflemekte, uygun piyasa fiyatlarında satın almakta ve fabrikalarımızda uluslararası standartlarda işleyerek, halkımıza ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkânı sunmayı amaçlamaktır.

Bu çerçevede; Temel olarak çalışanlarımız liyakat esaslı istihdam politikamız ve adil yaklaşım prensipleri ile seçme ve yerleştirme süreçlerinden geçmekte, etnik köken, dil, din, cinsiyet ve siyasi düşünce ayrımı gözetmeden takım çalışmasına uygun, idealist, yeniliklere açık insanlara şirketlerimizde görev vermekteyiz.

İş Sağlığı Güvenliği kuralları doğrultusunda, sürekli iyileştirme ve gelişim çalışmalarını hedefler, çalışmalar sonucunda, değişen ve gelişen faaliyetlerimize göre süreçlerimizi sürekli olarak en etkin hale getirir ve iş tanımlarımızı geliştiririz.

Kariyer hedefinin; yeteneğinin doğru yönetilmesi farkındalığı ile çalışanlarımızı çaba göstermeye teşvik ederken belirledikleri kariyer yolu için gerekli fiziki, sosyal ve psikolojik ortamı sunmaya özen gösteririz. Çalışanlarımızın ücret, sosyal hakları ve özlük hakları adil ücret politikamız ile koruma altındadır.

Yarına hazırlıklı olmayı sağlayacak yöntem ve tekniklerle çalışanlarımızın kişisel-mesleki bilgi, teknik destek ve donanım eksikliklerinin giderilmesi için gerekli adımları atılır, bütçe beklentileri ve şirket stratejileri doğrultusunda birim ve kişisel hedefler belirlenir. Bu hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç analizleri gerçekleştirilir, sonuçlarına göre, eğitim ve kişisel gelişim faaliyetleri planlayarak uygulamaya geçirilir.

Verilen hedeflerin sonuçları performans yönetim sistemi çerçevesinde değerlendirilir, gösterilen çaba ve başarı maddi ve manevi olarak ödüllendirilir.

Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımız, “Tarım Kredi Holding Etik İlkeler ve Çalışma Politikası” çerçevesinde hareket etmeleri zorunludur.  Her türlü ayrımcılığı, fiziksel ve psikolojik şiddeti reddeden tutum ile, Etik ilkelerimize ve çalışma politikamıza uygun olmayan davranışların tespiti için etik ihlali bildirim kanallarımızı sürekli açık tutulur.İncele
Uçtan Uca Uçtan Uca