KVKK

TARIM KREDİ TEDARİK VE ÜRETİM A.Ş. AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi: 6.09.2019

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Tarım Kredi Tedarik ve Üretim A.Ş. (“Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Kişisel veriler, Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeleri ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuatı uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

 

A- WEB SİTESİ KULLANICILARI (ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİ)

A.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kimlik Bilgileri: Ad soyadı,

 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon no, e-posta adresi,

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları.

 • Pazarlama Bilgileri: Çerez kayıtları.


A.II. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • İnternet sitemize erişimizin sağlanabilmesi,
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • İşlem Güvenliği Bilgileri

 

Şirket yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddeleri uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • Çerez Kullanımı
 • Açık rızasının bulunması
 • İşlem Güvenliği
 • Pazarlama

 

A.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin A.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetleri ile paylaşılabilecektir.

 

B- MÜŞTERİLERİMİZ

B.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, imza, kimlik numarası,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Sipariş bilgisi, müşteri şikâyet talep ve teşekkürleri bilgisi,

 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri,

 

B.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finansal Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Mesleki Deneyim
 • Finans süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Finans Bilgisi
 • Şikâyet ve öneri süreçlerinin yürütülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Fiziksel Mekân güvenliğinin sağlanması
 • Veri sorumlusunun meşru menfaati
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Lokasyon Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Araç Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve ziyaret süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanun Madde 5/1 uyarınca Açık rızanın alınması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

 

B.III. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin B.II. başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, tedarikçilere aktarılabilmektedir.

 

C- POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ

C.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, kimlik numarası,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz: Müşteri şikayet talep ve teşekkürleri bilgisi,


C. II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • Teklif süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri edinim süreçlerinin yürütülmesi
 •    
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Talep, şikayet ve önerilerin alınması
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi

 

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması, KVKK’nın 6/2. özel nitelikli kişisel veri işlenmesi, 8/1. madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak hükmü uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtımının yapılması ve ziyaret süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanun Madde 5/1 Açık rızanın alınması
 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri

 

C.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin C.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara iştirak ve bağlı ortaklıklara, tedarikçilere ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

    

D. TEDARİKÇİ ÇALIŞANLARIMIZ

D.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, ehliyet bilgileri, imza, kimlik numarası.

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,

 • Müşteri İşlem Bilgileriniz:  talep bilgisi,

 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri

 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Teminine İlişkin Bilgileriniz: CCTV kayıtları, giriş ve çıkış kayıtları;

 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile yakını kimlik ve iletişim bilgileri,


D.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5., 6. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • Hizmet satın alım süreçleri yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgiler
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finans Bilgisi
 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanunlarda öngörülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Erişim yetkilendirme süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • Devam takip sürecinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • İzin süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanunlarda öngörülmesi
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Ürün araştırma ve kontrol süreçlerinin yürütülmesi
 •  
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgileri
 • Tedarik hizmetlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Fiziksel Mekan Güvenliği
 • Finansal Bilgiler
 • Bilgi teknolojileri destek süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgileri
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
 • Hukuki yükümlülük
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Özlük Bilgisi
 • Finans Bilgisi

 

D.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin D.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, şubelerle, iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

 

E- TEDARİKÇİ YETKİLİLERİ

E.I. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, imza, kimlik numarası,

 • İletişim Bilgileriniz: Adres bilgisi, e-posta, telefon numarası,

 • Finansal Bilgileriniz: Banka hesabı bilgileri, fatura ve borç bilgisi, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, bilanço bilgileri, tahsilat riski bilgileri,


E.II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

 • Mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Finans Bilgisi
 • Teklif süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kalite denetim sürecinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • Bilgi teknolojileri ve erişim süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgileri
 • İhale süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Müşteri İşlem Bilgisi
 • Sözleşme süreçlerini yürütülmesi kapsamında tedarikçi iletişim süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası
 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi

 

E.III. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin E.II başlığı altında yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, iştirakler ve bağlı ortaklılara, iş ortaklarına ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

 

F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirket e başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


G. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:39A İç Kapı No:39 Çankaya/Ankara adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tarimkredi@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan Şirket  sistemindeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@tarimkredibirlik.com.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

H. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni Şirket tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Şirket tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://tarimkredibirlik.com.tr/kvkk-2 adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

Uçtan Uca Uçtan Uca