Yatırımcı İlişkileri

Faaliyet Raporları ve Sunumlar

Diğer Raporları Görmek İçin Tıklayınız.

e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı, Kuruluşumuzun Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesi uyarınca denetime tabi tüm şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı hizmetini sunduğu, hizmet alan şirketlerin TTK’nın 1524 üncü maddesi uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları tüm yükümlülükleri yerine getirebildikleri platformdur.

e-ŞİRKET platformu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin e-ŞİRKET Portalinde kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, içeriğe erişmek isteyen her kesin tek bir noktadan içeriğe erişebildiği bir sistemdir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Şirket bilgilerini görmek için tıklayınız.

e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı, Kuruluşumuzun Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesi uyarınca denetime tabi tüm şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı hizmetini sunduğu, hizmet alan şirketlerin TTK’nın 1524 üncü maddesi uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları tüm yükümlülükleri yerine getirebildikleri platformdur.

e-ŞİRKET platformu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin e-ŞİRKET Portalinde kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, içeriğe erişmek isteyen her kesin tek bir noktadan içeriğe erişebildiği bir sistemdir.

Finansal Tablolar

Diğer Raporları Görmek İçin Tıklayınız.

e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı, Kuruluşumuzun Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397 inci maddesi uyarınca denetime tabi tüm şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı hizmetini sunduğu, hizmet alan şirketlerin TTK’nın 1524 üncü maddesi uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları tüm yükümlülükleri yerine getirebildikleri platformdur.

e-ŞİRKET platformu, Türk Ticaret Kanunu’nun 1524’üncü maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin e-ŞİRKET Portalinde kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, içeriğe erişmek isteyen her kesin tek bir noktadan içeriğe erişebildiği bir sistemdir.

SPK Özel Durum Bildirimleri

Borçlanma Aracı SPK Başvuruları

Onaylı İhraç Belgeleri

Uçtan Uca Uçtan Uca